Do or die

Bara gör det

Under kursens gång gör vi flera olika projekt. En del korta, och ett par långa. Du får en chans att testa på olika format och vi övar också på att ge och ta konstruktiv kritik.

Vi provar många olika format och verktyg. Du som går hos oss får en chans att se vilket format och medium som just du helst vill jobba i. Vi arbetar också mycket med att visa upp och presentera vårt arbete, både för speltest och i slutpresentationer efter att projekten är klara. Du som deltar ska få en god grund att stå på för att utvärdera dina egna idéer så väl som att hjälpa andra. Därför jobbar vi aktivt med att ta och ge konstruktiv kritik.

Vi utgår också ifrån specifika teman, och pratar om hur man kan anpassa både vad man delar med sig av och hur man ger respons efter vad temat är.

Exempel på saker vi gör:
– Berättande i spel. Hur skiljer sig en story i spel från t.ex. film och litteratur? Vad måste en designer som vill berätta något tänka på?
– System och dynamik. Vad kan du göra för att bättre förstå ett spels system? Hur hänger saker ihop i loops och resursflöden? Hur får man siffror att vara kul?
– Självbiografiska spel. Hur uttrycker man sig själv och sitt liv i spelformat, och hur påverkar att det är just ett spel vad du vill dela med dig av? 
– Lajv och rollspel. När du själv är en del av spelet, så har du dubbla roller. Hur är du både närvarande i spelet och medveten som designer?