ALEXIA PIHL

”TRASHING” är resultatet av ett samarbete med Rasmus Karlsson. Det är ett co-op brädspel där fokus ligger på strategi och samarbete.

Som spelare väljer du att spela som en av fyra olika tvättbjörnar. Wise Ass Wonda, Hoarding Harry, Aggro Alice eller Solving Stan. Dem skiljer sig åt i utseende samt sina specialförmågor som låses upp genom att slutföra individuella uppdragskort. Spelet går ut på att tvättbjörnarna måste försvara sig själva och sitt hem – soptippen, mot en skadedjursbekämpare som har kommit för att utrota dem. Skadedjursbekämparen tar sig runt spelplanen två steg i taget och när den hunnit runt är spelet över och spelarna har förlorat. Det är spelarnas jobb att se till att den inte kommer i mål innan dem har hunnit utföra tre stycken ”Epic Missions”.

Processen

Det var ett mycket tätt samarbete genom hela spelutvecklingen men generellt hade jag ansvar för det grafiska och Rasmus det spelmekaniska.

Med grafiken var den största utmaningen men även det mest lärorika hur en kommunicerar med layout, färger, och bild. Det var kritiskt rent visuellt men främst för spelarnas helhetsupplevelse. Grafiken behövde tydligt och enhetligt kommunicera för spelaren hur och varför den ska utföra vissa handlingar, om det uppfylldes blev hela spelupplevelsen mer uppslukande då den inte stördes av teknikaliteter och missförstånd. Den visuella formgivningen bidrog även till detta och var mycket viktig att få till på rätt sätt för att förmedla den stämning och känsla som vi ville ha.

Slutord

De största utmaningarna med utvecklingen av ”TRASHING” var hur beroende hela processen var av speltest, vilket är svårt att göra på distans med brädspel. Som två relativa nybörjare på speldesign var många beslut blinda gissningar som behövde testas och utvärderas. Vi lyckades trots allt få ihop en hel del speltest men för varje speltest upptäckte vi något nytt vi behövde ändra och eller utveckla. Men i nuläget har vi ändå uppnått ett enhetligt spel som uppfyller våra initiella ambitioner om att skapa en engagerande och underhållande spelupplevelse med mycket diskussion och samarbete!