Målet med spelet:
Målet med spelet är att genom att ta hänsyn till och planera runt dina kollegor och sluta med flest poäng (och därmed vara mest omtyckt av eleverna) efter 3 rundor.

Resurser:
I spelet finns 4 olika typer av resurser:

Presentationsbrickor:
Dessa används för att få poäng, och har två sidor, en vit, och en med bild. Varje spelare kan högst ha fyra. Bilden på brickorna spelar ingen roll.

Energibrickor:
Energi är spelets transaktionsmedium/pengar. Dessa används för alla actions i spelet som ha en kostnad. Det finns inget tak på hur mycket energi en spelare kan ha

Kaffebricka:
Kaffe kan användas för att dubblera valfri action under arbetsrundorna. Varje spelare börjar med en kaffebricka och får en ny varje gång de går på lunch. En spelare kan aldrig ha mer än en kaffebricka.

Poäng:
Att skaffa så mycket poäng som möjligt är spelets mål. Poängen representerar hur mycket dina elever tycker om dig, och framförallt att de tycker om dig mer än dina kollegor. Den spelare som i slutet av spelet har flest poäng vinner.

Hur vinner jag:
Spelet utspelar sig under en arbetsvecka. Varannan arbetsdag är en planeringsdag. Det betyder att spelarna går runt på brädet, samlar resurser och faktiskt spelar spelet. Varannan dag är en lektionsdag. Det betyder att spelarna spenderar sina insamlade resurser för att få poäng.

Spelets upplägg:
Helg: Planeringsdag (Spel)
Måndag: Lektionsdag (poängräkning)
Tisdag: Planeringsdag (spel)
Onsdag: lektionsdag (poängräkning)
Torsdag: Planeringsdag (Spel)
Fredag: Lektionsdag (Poängräkning och spelet är slut)

Setup:
Varje spelare får en lärare och 5 energi och en kaffe. Varje lärare får en specifik uppgradering.
Lovisa: Munnen
Thom: Kaffekoppen
Amanda: Utropstecken

Lägg ut spelplanen. Spelaren som senast lärde ut någonting tar förstaspelarbrickan och börjar

Börja spela.

Planeringsdag:
Varje planeringsdag har 8 timmar. Varje timme får varje spelare gå in i ett rum och göra en sak. Första timmen varje dag startar spelarna av brädet och kan gå till vilket oupptaget rum de vill. Alla andra timmar står de redan ute på brädet och kan därför inte gå till platsen de redan står på.

Rummen fungerar som följer:

Kontor: 2 platser.
Du kan antingen
Läsa på: ta en vit presentationsbit från högen.
Eller arbeta på datorn: vända på en vit presentationsbit. Om någon är i kontoret och en annan person kommer in och jobbar på datorn måste personen som var där vända tillbaka en presentationsbit, och personen som jobbade vid datorn får vända på två presentationsbitar.

Visber:  1 Plats
-3 energi att gå in.
Ta två vita presentationsbitar från högen.

Klassrum: 2 platser.
Du kan antingen
ta en uppgradering: Antingen ta en Mun (alla effekter som skulle ge dig minus energi på spelplanen ger ett mindre minus),
Eller ta en Kaffekanna (du får +1 energi av att fika)  
Eller ta ett Utropstecken (du räknas som att bjuda +1 energi på alla lektionskort).

Eller så kan du arbeta på datorn. Fungerar som indikerat på kontoret. Även här inne gäller att om du arbetar på datorn samtidigt som någon annan är i rummet så måste de vända tillbaka sin presentationsbit  och du får vända på två brickor istället för en.

Grupprum: 1 Plats
I grupprummet arbetar du ostört, och får därför ta +2 energi när du går in. I grupprummet kan du antingen Läsa på eller arbeta på datorn.
När du går in i grupprummet tar du också startspelarbrickan.

Du kan också välja att ta bort din lärare från brädet en timme och Fika. Ta då +4 energi.
Du kan spendera en kaffebricka för att dubblera effekten på vilket rum som helst.

Timme 4 varje dag är en lunchtimme. Du kan även arbeta under lunchen, men det kostar -4 energi. Om du går på lunch får du en ny kaffebricka om du inte har en.

Lektionsdagar:
I början av varje lektionsdag lämnar du in din presentation och får poäng efter hur många vända brickor med bild den innehåller:

1 bit = 2 Poäng
2 bit = 4 Poäng
3 bit = 8 poäng
4 bit = 16 poäng

Sedan drar ni 3 frågekort (ett negativt värde till vänster och ett positivt värde till höger).
Varje frågekort har ett energivärde och ett poängvärde.
Du väljer gömt hur många energi du vill bjuda på frågekortet, men du kan bara få poäng om du bjuder över energivärdet. När alla spelare har valt hur mycket spelaren vill bjuda visar ni alla hur mycket ni bjudit. Den som bjudit mest får så många poäng som står på kortet. Vid lika får alla som bjudit så mycket poängen.

På fredagen drar ni istället för frågekort två presentationskort (ett positivt värde till vänster och ett negativt värde till höger). Här gäller det att kunna hålla masken när någon elev ger en dålig presentation och dessa kort ger därför minuspoäng istället för pluspoäng. Samma ”bjudfas” som för frågekorten gäller, men den spelaren som bjuder lägst är den som får minuspoängen. Vid lika får alla de lägsta minuspoäng.

När fredagen är slut vinner den som har flest poäng och är mest omtyckt.

Resultat på spelbrädet: